TJÄNSTER

BEMANNING OCH
KONSULTUPPDRAG

När ditt företag, myndighet, organisation står inför kompetensbrist finns vår samlade erfarenhet till förfogande inom: Hälso- och sjukvård, socialtjänst och HR.


SAMTAL

Du kan få stöd, hjälp och vägledning för att må bättre och göra en beteendeförändring i ditt liv. Besväras du av ångest, stress och utmattning, sömnbesvär, depression, livsstilsförändring eller problem vid idrottsprestation finns vi till för dig.

Står du inför omställning i arbetslivet har vi stor erfarenhet av detta.

Vi är Personliga Pålitliga Professionella