Knuts utveckling & omställning AB

Vår mission är att hjälpa människor i personlig utveckling.
Vi vill bidra med vår samlade kompetens och erfarenhet. Besväras du av psykisk
ohälsa eller att du vill göra en beteende förändring finns vi till för dig.
Vi finns till för dig och erbjuder snabb hjälp på tid som passar dig.

När ditt företag, myndighet, organisation står inför kompetensbrist finns vår samlade erfarenhet till förfogande inom:

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

socialtjänst

hr

Personliga • Professionella • pålitliga

Personliga

Professionella

pålitliga