KNUTS UTVECKLING & OMSTÄLLNING AB

Vår mission är att hjälpa företag och människor med de svårigheter de möter i en förändring eller omställning. Vi vill bidra med vår samlade kunskap, kompetens och erfarenhet. Genom onlinetjänster hjälper vi ditt företag, myndighet och organisation att få dina medarbetare att växa och utvecklas som individer. Vi arbetar mot hela Sverige.

KÖP DITT ONLINEPROGRAM HÄR

Klicka här för att köpa vårt onlineprogram till din personliga utveckling.

Ta kontakt med oss för att få en skräddarsydd offert för just ditt företag.

När ditt företag, myndighet, organisation står inför kompetensbrist finns vår samlade erfarenhet till förfogande inom:

Hälso- och sjukvård

Socialtjänst

HR

Vi är Personliga Pålitliga Professionella